Våra hyrbilar är nya personbilar av bra kvalitet.

Om du behöver en paketbil, levererar vi en till dig från våra samarbetspartners.

 

Vid överlämning är våra bilar rena och fulltankade.

Före återlämning tankar du endast den bränslemängd du har använt.

 

Om du är oskyldig till kollisionen har du möjlighet att få en hyresbil på den skyldige medpartens försäkring under den tid din egen bil är på reparation. Lovet kräver dock att du gör en redogörelse åt försäkringsbolaget för behovet av bil. På basen av redogörelsen kan försäkringsbolaget bevilja dig en bil.

Ifall skadan ersätts från din egna försäkring bör du ta reda på om du har försäkringsskydd för hyrbil.

Våra bilar är också helt försäkrade mot skador, din självrisk för vår hyrbil vid en krasch är 500 euro om bilen kan repareras. Om vår hyrbil måste inlösas är din självrisk 2500 euro.