Vi utför skadereparationer till alla försäkringsbolag oberoende om bilen repareras eller inlöses. Om du planerar att ta en engångsersättning för skadan måste inspektionen fortfarande utföras och beräkningen skickas med bilder till försäkringsbolaget. Kom ihåg att nämna om engångsersättningen till oss så att inte delar till din bil beställs av misstag. Vid engångsersättnings- och inlösningsfall är det allmänt att en granskare från försäkringsbolaget ännu granskar bilen för att fastställa bilens marknadspris.

Vid skadegranskningen skriver vi upp och fotograferar skadorna.

Kostnadsberäkningen (Cabas), som baseras på skadegranskningen skickas tillsammans med bilderna till försäkringsbolaget för godkännande. När tillstånden är i ordning och eventuella reservdelar har anlänt kan vi komma överens om en reparationstid.

Till skadegranskning kan man komma utan tidsbeställning på vardagarna från kl 7-16. Ifall skadorna är omfattande eller om tiden inte passar dig kan du alltid ringa till oss före du anländer, tel. 0400 216 212. I vanliga fall tar skadegranskningen mellan 5 och 15 minuter.

Vid skadegranskningen behöver vi följande information:

  • mot- eller medpartens registernumror samt försäkringsbolag
  • bilens körda kilometrar
  • kopia på bilens registreringsbevis (om du har ett). Vi rekommenderar att du ber om registreringsbevisets första del vid besiktningen, det kostar dig inget. Med informationen i ditt registreringsbevis kan vi basera din bils uppgifter samt dina uppgifter i beräkningskalkylen.
  • med din underskrift ger du tillstånd till arbetet samt beställningen av reservdelar. Utan ditt speciallov, beställer vi dock inte några delar som inte täcks av försäkringen. Observera att även om försäkringsfrågorna är i ordning och reparationsmetoden är godkänd kan endast du ge tillstånd att reparera din egen bil och beställa delar.

Eftersom skadekontrollen utförs på alla större verkstäder med samma försäkringsbolags beräkningsprogram, bör du välja den verkstad du använder innan du utför skadegranskingen så att den inte i onödan utförs på flera platser. Ifall skadegranskningen har utförts på rätt sätt är slutresultatet det samma på alla verkstäder.

Observera att en utförligt gjord skadegranskning är en viktig del av krockskadereparationen.

Var också medveten om att du som bilens ägare eller innehavare bestämmer var din bils skada granskas och repareras.

Detta kan ingen annan bestämma åt dig; varken försäkringsbolaget eller motparten!