Anteckna motparternas registernumror, försäkringsbolag samt chaufförernas personuppgifter.

Ifall det är klart vem som är skyldig, försök komma överens om att den skyldiga gör skadeanmälan.

Lägg märke till att även en liten skada kan bli dyr att reparera; nästan alla ersättningar och reparationer lönar sig att sköta via försäkringsbolaget.

Ifall du funderar på ersättning utan försäkringsbolag, kom ändå på skadegranskning för att bestämma skadans värde; du kan bli förvånad över kostnaden.

Som grundprincip är det den som orsakade skadan som gör skadeanmälan. Om det är oklart vem som är skyldig, om det finns flera parter eller om det skett en personskada bör polisen kallas till platsen.

Vid oklara förhållanden bör alla medparter göra en skadeanmälning till sitt egna försäkringsbolag, så utreder försäkringsbolagen skyldighetsfrågan sinsemellan.

Efter kollisionen kan du alltid när som helst komma på skadegranskning, oberoende om skyldighetsfrågan har uträtts eller inte.